Odborná vyjádření

Při nákupu nemovitosti je nutné se od začátku soustředit na tři nejdůležitější oblasti: lokalitu, technické záležitosti a právní záležitosti.

Nejprve je nutné zjistit právní stav nemovitosti. Ten zjistíme z aktuálního výpisu z listu vlastnictví, a to na kterémkoli pracovišti katastrálního úřadu, nebo na pobočkách Czechpointu (pošta, matrika).
Důležité jsou údaje o majiteli (majitelích), ale také o omezení vlastnického práva (věcná břemena, zástavní práva, exekuce apod.). Z listu vlastnictví rovněž zjistíme, zda právě neprobíhá další řízení, které by mohlo koupi nemovitosti znemožnit nebo znevýhodnit.  více

Další činnost zaměstnance

V zákoníku práce se stanovení, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem, přičemž toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Zaměstnavatel může udělený souhlas písemně odvolat a zaměstnanec musí činnost ukončit (§ 304 zákoníku práce v platném znění).  více

Nároky poškozeného dopravní nehodou

Jste-li poškozeni dopravní nehodou, můžete po viníkovi požadovat dále uvedené nároky, on by to měl předat k vyřízení své pojišťovně. Jedná se o:
- náhrada při poškození věci; škoda na věci se odvíjí z její obvyklé ceny v době poškození a bude se zohledňovat, co poškozený musel k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Může se jednat o poškozený automobil, bundu, kalhoty, hodinky, mobil, notebook apod., došlo-li k jejich poškození při nehodě.  více


Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům