Kontaktní informace

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiřího ŠPELDY naleznete v Hradci Králové, v Šafaříkově ulici č. p. 666, v paláci YMCA v prvním patře vpravo. Vaši návštěvu si prosím předem domluvte prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Adresa

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří ŠPELDA


Šafaříkova 666
500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 777 736 070
E-mail: akspelda@email.cz

mapa ZDE

kontakt


  • JUDr. Ing. Jiří Špelda
advokát
číslo průkazu České advokátní komory: 12553
vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze

Právnická fakulta UP v Olomouci


Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

telefon: +420 777 736 070
e-mail: spelda@akspelda.cz


.    


Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům