Nároky poškozeného dopravní nehodou

Jste-li poškozeni dopravní nehodou, můžete po viníkovi požadovat dále uvedené nároky, on by to měl předat k vyřízení své pojišťovně. Jedná se o:
- náhrada při poškození věci; škoda na věci se odvíjí z její obvyklé ceny v době poškození a bude se zohledňovat, co poškozený musel k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Může se jednat o poškozený automobil, bundu, kalhoty, hodinky, mobil, notebook apod., došlo-li k jejich poškození při nehodě.
- náhrada za  ublížení na zdraví, tedy tzv. bolestné a ztížení společenského uplatnění. Jedná se o peněžitou náhradu vyvažující vytrpěné bolesti, a pokud jsou následky do budoucna, pak i tzv. ztížení společenského uplatnění. K výši bolestného i případného ztížení spol. uplatnění je třeba zpracovat znalecký posudek.
- náhrada za nemajetkovou újmu v souvislosti ochranou osobnosti.
- náhrada nákladů spojených s léčením;  náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného (léky, cesta na rehabilitace, zdrav pomůcky apod.), s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost apod.
-  náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na důchodu; tedy peněžité dávky, mohou se jednorázově vyřídit odbytným.
- náhrada v případě usmrcení osoby, včetně náklady za pohřeb a na výživu pozůstalým.
- náhrada při poranění zvířete, tedy jako účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete

zpět na odborná vyjádření


Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům