Další činnost zaměstnance

V zákoníku práce se stanovení, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem, přičemž toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Zaměstnavatel může udělený souhlas písemně odvolat a zaměstnanec musí činnost ukončit (§ 304 zákoníku práce v platném znění).
Znamená to, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat ještě výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou v pracovním poměru, ale jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Souhlas k výkonu takové činnosti zaměstnanec tedy potřebuje za následujících podmínek:
1) bude-li se jednat o činnost aktivní, tedy zaměstnanec skutečně bude práci vykonávat,
2) bude-li se jednat o činnost výdělečnou (jakákoliv výdělečná činnost, bez ohledu na to, v jakém právním vztahu je vykonávána a zda přináší zisk), důležité je, že je za účelem dosažení zisku vykonávána. Může to být pracovněprávní vztah, živnostenské podnikání nebo občanskoprávní vztah.
3) bude-li to činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatelův předmět činnosti lze zjistit ze zápisu v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, ze zřizovací listiny, stanov, statutu apod. Předchozí písemný souhlas zaměstnavatele se vztahuje pouze k předmětu činnosti zaměstnavatele, ne k tomu, jakou práci zaměstnanec u něj vykonává.
Např. odhadce zaměstnaný v realitní kanceláři je omezen stejně jako ostatní zaměstnanci kanceláře, tedy zaměřeno jen na zprostředkování prodeje nemovitostí, jakožto činnosti zaměstnavatele. Tedy takový odhadce si může přivydělávat bez omezení, pokud nebude pracovat jako odhadce nebo i v jiné pozici pro jinou realitní kancelář.
Vykonávat takovou činnost bez potřebného souhlasu by bylo porušením povinností zaměstnance, za které mu hrozí i okamžité zrušení pracovního poměru.
Závěr: Výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu, může zaměstnanec v době uzavřeného pracovněprávního vztahu vykonávat bez omezení, k tomu předchozí souhlas zaměstnavatele nepotřebuje.

zpět na odborná vyjádření


Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům